autorski


autorski
autorski {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, autorskiscy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do autora (zwykle w zn. 1.), przysługujący autorowi (na podstawie umowy podpisanej z wydawcą) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Honorarium autorskie. Projekt autorski. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'będący realizacją pomysłu autora, który bierze na siebie odpowiedzialność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rząd autorski. Klasa autorska.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}egzemplarz autorski; film autorski; prawo autorskie; wieczór autorski {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autorski — àutorskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na autorstvo i autore SINTAGMA autorski arak, v. arak ; autorski certifikat oblik zaštite izuma; autorski film film koji se ne može uključiti u dominantne pravce, već ga bitno određuje režiserov… …   Hrvatski jezični portal

  • àutorski — pril. kao autor, na način autora …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autorski — àutorski pril. DEFINICIJA kao autor, na način autora ETIMOLOGIJA vidi autor …   Hrvatski jezični portal

  • autorski — autorskiscy przym. od autor (zwykle w zn. 1) Honorarium autorskie. ∆ druk. Arkusz autorski «arkusz druku zawierający 40.000 znaków drukarskich lub 700 linijek tekstu wiersza albo 3000 cm2 materiału graficznego (ilustracje, wykresy itp.); stanowi… …   Słownik języka polskiego

  • àutorskī — àutorsk|ī prid. koji se odnosi na autorstvo i autore ∆ {{001f}}∼i arak, {{c=1}}v. {{ref}}arak ∆{{/ref}}; ∼i certifikat oblik zaštite izuma; ∼i film film koji se ne može uključiti u dominantne pravce, već ga bitno određuje režiserov stvaralački… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • egzemplarz autorski — {{/stl 13}}{{stl 7}} egzemplarz wydrukowanego dzieła naukowego, literackiego itp., przysługujący jego autorowi na podstawie umowy podpisanej z wydawcą {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • film autorski — {{/stl 13}}{{stl 7}} we współczesnej kinematografii: film reżyserowany najczęściej przez autora scenariusza, prezentujący bardzo subiektywną wizję przedstawionego świata {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wieczór autorski — {{/stl 13}}{{stl 7}} spotkanie pisarza, poety z czytelnikami, podczas którego autor prezentuje swoje utwory i odpowiada na pytania publiczności {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • НАДЗОР АВТОРСКИЙ — контроль за соответствием выполняемых строительно монтажных работ проектным решениям, а также внесение и согласование необходимых изменений организациями, разработавшими проект, на протяжении всего периода строительства и приёмки в эксплуатацию… …   Строительный словарь

  • rękopis — m IV, D. u, Ms. rękopissie; lm M. y «tekst, zwłaszcza utworu, dzieła, pisany ręcznie; obecnie: także maszynopis autorski przed wydrukowaniem; manuskrypt» Rękopis autorski, literacki, naukowy. Rękopisy zabytkowe, średniowieczne, iluminowane,… …   Słownik języka polskiego